Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường Tiểu học Văn Bình Năm học 2021 - 2022.

Thực hiện hướng dẫn số 229/HD-PGD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021 - 2022 ngày 17/09/2021 của PGD&ĐT huyện Thường Tín. Hôm nay, ngày 13/10/2021 Trường tiểu học Văn Bình long trọng tổ chức "Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021-2022" bằng hình thức trực tuyến.