👩🏻‍🤝‍🧑🏼 "TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI"👫

📖Trường Tiểu học Văn Bình phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021📖
📖Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 1/10/2021 đến ngày 7/10/2021 với chủ đề: “Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19”.
📖 Thông qua Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, trường Tiểu học Văn Bình mong muốn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phong trào học tập sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường, giúp nâng cao nhận thức về vai trò của chuyển đổi số với việc học tập suốt đời, tăng cường trách nhiệm và phát huy được sự quan tâm, tham gia của các tổ chức, đoàn thể trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. 
🇻🇳Đây là một số hình ảnh các đồng chí Giáo viên chủ nhiệm phát động, tuyên truyền Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Bài viết liên quan