"Sóng và máy tính cho em"

🌹Chương trình “Sóng và máy tính cho em” là thông điệp lan tỏa lòng nhân ái của mọi người đối với các em học sinh  gia đình còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Với ý nghĩa không có học sinh nào bị bỏ lại phía sau, ngày 28, 29/9/2021 Trường TH Văn Bình đã tặng quà cho các em có hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn,  để các em tham gia học tập trực tuyến trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19 "Ngừng đến trường nhưng không ngừng học." 
🌹Xin chân thành cảm ơn tập thể Cán bộ, Giáo viên,Nhân viên nhà trường đã ủng hộ các em "thiết bị" và "sóng" để học tập. 🌹