🌻🌻🌻🌻🌻 LIÊN HOAN CA KHÚC MĂNG NON - TIẾN LÊN ĐOÀN VIÊN 🌻🌻🌻🌻🌻

🌻🌻🌻🌻🌻
✨ Sáng ngày 09/5/2022 Liên đội trường tiểu học Văn Bình tổ chức “LIÊN HOAN CA KHÚC MĂNG NON - TIẾN LÊN ĐOÀN VIÊN “. Hội thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, khơi dậy trong đội viên, thiếu nhi trường tiểu học Văn Bình niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh. Đồng thời, thông qua hội thi, các em sẽ xác định rõ hơn trách nhiệm của người đội viên trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động của Đoàn, Đội; phấn đấu trở thành Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 🌹 🌹🌹🌹🌹