Múa Quê tối - Phương Vy - Chi đội 4B

Phần thi năng khiếu - Phương Vy - Chi đội 4B